Гаранция

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок на стоките, предлагани от ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ в електронния му магазин (www.motoekip.com) и във физическият магазин са както следват:

 

Акумулатори за мотори 6 месеца

Зарядно за акумулатори – 24 месеца

Куфари за мотор SHAD – 12 месеца (някои модела куфари SHAD са с 24 месеца гаранция)

Аксесоари за мотор – 6 месеца

Части за мотори –  12 месеца

Краш тапи и балансьори – 6 месеца гаранция

Мото екипировка (нова и втора употреба) – 1 месец

 

Гаранцията се предоставя за дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. По конкретно,    ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“   отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката или се проявило в гаранционният срок след доставянето й, дори и да не е знаело за несъответствието.

 

Моля, пазете касовия си бон(платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ ,както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1.     притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2.     отговаряна описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3.     е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4.     притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция), като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Приемаме, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.     стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;

2.     значимостта на несъответствието;

3.     възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

В случай на дефект, възникнал в гаранционния срок, моля да се свържете с ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ по един от начините, посочени на нашата интернет страница – www.motoekip.com или директно в нашият магазин

 Гаранционните условия на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ ви дават възможност да изберете дали да върнете закупената от вас стока директно в нашият магазини или чрез използване на куриерска услуга от трето лице. Независимо от избрания метод, разходите завръщане на стоката са за ваша сметка.

 

След като заявката за рекламация (гаранция) бъде обработена от ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“ и се провери дали действително търговската гаранция покрива тази стока, тя ще бъде поправена или заменена, съгласно настоящите условия. Ако причината за проблема попада в обхвата на търговската гаранция, а стоката не може да бъде поправена или заменена с идентична или еквивалентна на нея, ще получите квитанция за върната стока с рекламация (с която да закупите друга стока) или ще ви бъде възстановена сумата. Във всички случаи, когато проблемът попада в обхвата на търговската гаранция, ЕТ“ЛЮБОМИРЛИЧКОВ“  ще предложи най-подходящото решение (като замени дефектната част, като замени продукта с нов или като възстанови заплатената сума.)

Ако потребител върне стока безоснователна причина , ще се счита, че заявката за връщане не отговаря на условията.

Имате възможност да изберете как да върнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба, кражба или щети. ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ“ не покрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката ви бъде загубена или повредена.

Освен това вие носите отговорност за опаковането на стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза.

 

Моля,пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всичкизамени и/или връщания в магазините на ЕТ“ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.